Kde to děti znají lépe než dospělí

29.3.2009 - jednodenní výlet po Praze

Chcete si zkusit, jaké jsme měli úkoly?

Děkujeme prákošům za skvěle připravený program :))


další akce
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional