Tábor 2002

9. - 23.8.2002 - Během tábora jsme se pokusili zachránit Atlantidu před konečnou zkázou. Udobřovali jsme si jednotlivá božstva (Natury), ovšem jen Aqua (voda) se nám vymkla z rukou.

Tábor 2002
aneb
Atlantská Odyssea

Letos jsme odjížděli na tábor netušíce, co nás čeká. Vezli jsem si s sebou tajemné destičky, nasbírané během roku na rozličných místech naší planety. Měly nás přepravit o pár let zpátky na bájnou Atlantidu. Moc jsme tomu nevěřili, ale tajný rituál u táborového totemu předčil naše očekávání.
Ráno nás místo bujesilského probudilo atlantské slunce. Atlantida měla do pohádkové země daleko: zneuctěný chrám, lhostejní, namyšlení lidé, zdevastovaná příroda. Spoušť nám vysvětlil Bezejmenný, původce tajemného destičkového poselství. Fríafrítlantfríštifrínou jsme se sice dokázali domluvit jen s obtížemi, ale to hlavní jsme pochopili. Atlantida spěje k záhubě. Uražení Natuři se chystají seslat na Atlantidu osudnou pohromu. Rozhodli se skoncovat s lidským pokolením, které si přestalo vážit krásné přírody i štědrosti svého božstva. Jedinou nadějí na záchranu jsme my: ovšem musíme všechny Natury přesvědčit, že dobrý člověk ještě žije? Úkol nelehký, ba nemožný, ale zhostili jsme se ho s odvahou a bez mrknutí oka.

Maxibubliny z Chaosova bublifuku

Noční návštěva chrámu všech Náturů

Naše přechodné ubytování v kulturáku ve Lhotce

Natur Aqua seslal povoden na náš tábor (táborová brána)

Na vlastních zádech odnášíme z louky spadané ovoce

Nevyzpytatelnost Naturů nás zaskočila hned v počátku. Proradná Aqua si s námi dva dny pohrávala, a když už jsme začínali věřit, že nám ukáže svou vlídnější tvář, naprosto nečekaně potopila polovinu atlantského ostrova. Připravila nás nejen o střechu nad hlavou, ale i o valnou část našich zásob a veškerou výstroj a výzbroj.

Po povodni si stavíme nové příbytky

Kdo dál a přesněji

Naturka Flambum zachránila z ohně naše amulety

Z šoku jsme se vzpamatovávali jen pozvolna, navíc jsme museli čelit neustálým narážkám a posměškům Chaose, jediného z Naturů, kterému šla neurvalost Atlanťanů k duhu. Nejprve se nám podařilo získat přízeň Flamba, i když nachytat hady a nakrmit jimi ptáka Ohniváka nebylo vůbec snadné. Nicméně to byl nejspíš zlomový okamľik, s Nátury jsme potom vycházeli o něco lépe.

Natur Luftus nám po větru poslal zprávu

Hledáme rozfoukanou zprávu

Ulovili jsme několik prerostlých brouků

Opět mezi nás přišel Chaos!

Při průzkumu okolí se už voda nebezpečná nezdála...

Rozloučení s Natury Atlantidy

Příprava na oslavu: Atlantidu jsme zachránili!

Přenese nás kruh z kamínků zpět do současnosti?

S vypětím všech sil se nám nakonec podařilo přesvědčit o jiskřičce naděje v lepší zítřky všechny Natury ? tedy kromě Chaose, který byl našimi úspěchy nemile překvapen. Záchranu Atlantidy jsme náležitě oslavili, s Natury se důstojně rozloučili a s pomocí Flamba jsme se vrátili na bájnou, pohádkovou Zem?

A tohle je celá naše parta

Po povodni si stavíme nové příbytky Kdo dál a přesněji Rozloučení s Natury Atlantidy Jukebox Naturka Flambum zachránila z ohně naše amulety Příprava na oslavu: Atlantidu jsme zachránili! Přenese nás kruh z kamínků zpět do současnosti? A tohle je celá naše parta Hledáme rozfoukanou zprávu Natur Luftus nám po větru poslal zprávu Maxibubliny z Chaosova bublifuku Naše přechodné ubytování v kulturáku ve Lhotce Při průzkumu okolí se už voda nebezpečná nezdála... Ulovili jsme několik prerostlých brouků Opět mezi nás přišel Chaos! Noční návštěva chrámu všech Náturů Na vlastních zádech odnášíme z louky spadané ovoce

další akce
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional