Jednodenní výlet rodičů s dětmi za pražskými zajímavostmi

12.4.2015 - Přijďte již na dvanáctý ročník.
V neděli 12. dubna jsem se již podvanácté sešli na makaronském jednodenním výletě, tentokrát pod názvem Fantom mezi r(a/u)bíny. Letos jsme zamířili do okolí židovského hřbitova. Startovní týmy se sešly v hojném počtu, takže stačilo jen rozdat itineráře a úkoly a mohlo se vyrazit. I když někteří z nás nevyhráli, tak si odnesli krásné ceny a výlet si určitě krásně užili.

další akce
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional