Jednodenní výlet rodičů s dětmi za pražskými zajímavostmi

10.4.2016 - Po třinácté jsme si zazávodili na oblíbeném výletě Prahou
V neděli 10. dubna jsem se sešli již potřinácté na makaronském jednodenním výletě. Ten nesl tentokrát název Pověsti ze zahrad. Čekala nás návštěva nádherných zahrad Pražského hradu i podhradí. Startovalo se na Malé Straně a bylo nás opravdu hodně. Týmy cestou loupily diamanty, hledaly pamětihodnosti z fotografií, odpovídaly na vědomostní otázky v itineráři, ale hlavně soutěžily s jednotlivými postavami z pověstí, které potkávaly po cestě. Na závěr si všechny děti odnesly na památku dárky z tomboly a hlavní výherce volnou vstupenku do jedné z dalších zahrad. Výlet byl trochu delší a počasí trochu chladnější, ale všichni všechno zvládli a přislíbili napřesrok znovu svoji účast :-)

další akce
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional