Výlet do Brd a na Svatou horu

18.11.-20.11.2016 - Víkendovka proběhla v Brdech a u Svaté Hory u Příbrami.
V pátek jsme se poprvé vydali do Slivic na faru v blízkosti Kostela sv. Petra. Večer na faře jsme našli tři staré dopisy, které napsal Radslav Měsíček z Výškova a Slatiny. V dopise bylo psáno o truhle, kterou Radslav kdysi zakopal u kostela. V truhle byly i tajné plány podzemí kostela. V sobotu ráno jsme navštívili kostelníka, který nám řekl o dopise a truhle. Kostelník truhlu střežil a rád by získal tajné plány. Ale nikdo nenašel znaky, které by truhlu otevřely. Kostelník nám dal šest šifer, které nás dovedly na místa, kde jsme získali znaky. První šifra nás dovedla k Farskému rybníku a tam jsme potkali vodníka. Abychom získali znak, museli jsme vyrobit strašáka. Od rybníka jsme došli až k Památníku vítězství. První znak jsme získali od vojáka, kterému jsme museli ozdobit památník. Před farou nás potom vyhlížel ponocný. Ten nám dal za úkol vytvořit nástroj, na který by mohl troubit. Na faře jsme vyrobili strašáka, odnesli jsme ho k rybníku a od vodníka jsme získali další znak. Večer jsme ještě stačili zavolat skřítku Brďochovi. Tomu jsme uklidili jeho nepořádek, a aby toho nebylo málo, tak jsme poslepu skládali jeho oblečky na hromádky. Než jsme šli spát, tak nám ještě bludičky zanechaly světelnou cestičku k místu, kde byl umístěn další znak. Ten jsme si zapamatovali, doma nakreslili a vystřihli. Ten den jsme získali pět znaků a zbýval nám ještě jeden ? ten jsme si nechali na neděli. Na křížové cestičce v každé kapličce jsme našli papírek s písmenky. Ještě před obědem jsme se vydali na malý kopeček Levín a po cestě jsme hledali puklinu na kamenech. Poslední znak jsme našli a vrátili se zpátky na oběd. Po obědě jsme zavolali kostelníka, který přišel i s truhlou. Potřebovali jsme šest znaků a klíč, který měl kostelník. Umístili jsme znaky na správné místo a kostelník truhlu odemkl. Vzal si tajné plány a nás čekala sladká odměna. Výlet jsme si moc užili a už těšíme se na další.

další akce
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional