Výlet po Praze s rodiči

16.11.2002 - po stopách Karla IV.

Prahou nejen po stopách Karla IV.

Posádka ve složení:

Čas startu:

Určitě si říkáte, na co jsme vám dali tolik dukátů. Tak vězte, že na konci cesty na vás bude čekat sám Karel IV a jemu musíte předložit, kromě odpovědí a splněných úkolů, toto:

 1. jednu dlažební kostku (Nové město pražské je potřeba vydláždit)
 2. alespoň 10 vizitek sebraných od kolemjdoucích porůznu po Praze (Karel zkoumá, komu vlastně vládne)
 3. vajíčko (je jich teď po stavbě Karlova mostu nedostatek)
 4. jakýkoliv dar (čím hodnotnější, tím lepší)

Všechny uvedené věci můžete pořídit výhradně za pomoci dukátů, na současné peníze zapomeňte! Zároveň ale budeme v cíli hodnotit, komu kolik dukátů zbylo, takže smlouvejte, přemlouvejte, přemýšlejte a dumejte :o).

A kromě toho putujte a plňte?

Od startu pokračujte ulicí Na bojišti. Po 100 m je po vaší levé ruce pivnice ?U kalicha?.

Otázka 1.
Co má společného pivnice ?U Kalicha? se Švejkem?

Pokračujte ulicí Na bojišti dalších 100 m a poté zahněte doleva do ulice Ke Karlovu. Po dalších 250 m uvidíte po pravé ruce objekt postavený v anglikánském stylu.

Otázka 2.
Co v této budově sídlí a jak se tato budova jmenuje? Pokuste se odhadnout, s kterým z vedoucích oddílu Makaróni a jak je tato budova spjata.

Pokračujte dál ulicí Ke Karlovu v původním směru dalších 300 m. Po vaší pravé ruce se objeví budova jedné z fakult UK.

Otázka 3.
Ke které fakultě patří zmíněná budova? Prokažte, že byste se na ní neztratili ? vypočítejte následující příklady. Pokud jste na ně krátcí, zkuste se zeptat vevnitř, fakulta je otevřena i o víkendu a učení docenti vám jistě rádi pomohou :o)

a) Následující rovnice je složena ze 12 sirek. Přesuňte dvě zápalky, tak aby rovnice platila.

b) Které číslo dosadíte za otazník?

1

3

7

15

5

7

11

?

Pokračujte dalších 150 m ulicí Ke Karlovu a vejděte bránou na nádvoří kostela P. Marie a Karla Velikého. Tento kostel byl založen Karlem IV. na nejvyšším místě Nového města pražského. Povšimněte si také sochy Karla IV. na nádvoří.

Otázka 4.
Pokuste se zjistit, v kterém roce byl kostel založen a v jaké nadmořské výšce leží (tolerance 20 m.n.m.). Pokud si pořádně prohlédnete sochu Karla IV., tak pod jeho pravou rukou je pergamen se symboly 4 původních fakult Univerzity Karlovy. Dokážete je vyjmenovat? (nápovědou vám můžou být právě obrázky na pergamenu)

Klenba kostela je na svou dobu nebývale obrovská (to nám musíte věřit, kostel je totiž otevřen pouze v neděli, tak se do něj nedostanete). Také se o ní vypráví pověst. Stavitel se prý upsal ďáblu, aby vytvořil tak neobvyklé dílo. Nikdo nevěřil, že by klenba bez podpory sloupů mohla vydržet, až tam nebude lešení. Rachot lešení při jeho bourání přesvědčil stavitele, že klenba nevydržela a spadla. Zoufalství nad nezdařeným dílem ho dohnalo k sebevraždě. Avšak když klesl prach, kostel stál celý.

Vraťte se zpět do ulice Ke Karlovu a běžte cca 80 m zpět. Zahněte doleva mezi dvě budovy fakult UK a pokračujte z mírného kopečka až ke schodům.

Otázka 5.
Zvedněte oči od dlažby a podívejte se na budovu napravo od vás ? uvidíte několik zlatých nápisů. Napište nám, co mají tyto nápisy společného.

Zastavte se u tzv. Albertovských schodů, na kterých každoročně studenti pořádali závody. Sejděte po schodech dolů.

Otázka 6.
Kolik je Albertovských schodů? Pokud máte dost elánu, zvolte mezi sebou šampiona a nechte ho schody seběhnout a vyběhnout. Změřte mu čas ? za tuhle disciplínu získáte v cíli bonus v závislosti na dosaženém čase (spoléháme na vaši poctivost, nicméně máme samozřejmě oči a zvědy všude :o).

Od schodů pokračujte asi 50 m až k asfaltové silnici. Před vámi se po vaší levé ruce nacházejí budovy Přírodovědecké fakulty UK.

Otázka 7.
Myslíte, že jste zdatnými přírodovědci? Pokuste se zjistit, co se skrývá pod latinskými názvy:

Nautilus pompilius
a- Loděnka hlubinná, b- Chobotnice obecná, c- Potápník velký

Anopheles maculipennis
d- Škrkavka, e- Cikáda, f-Komár

Odobenus rozmarus
g- Mrož lední, h- Rozmarýna lékařská, ch- Perlorodka pravá

Dejte se vpravo a jděte 150 m až ke schodům nahoru. Projdete kolem budov 1. lékařské fakulty UK, mimo jiné kolem pitevny. Na tomto místě nemůžeme nevyzkoušet vaše pitvací schopnosti.

Otázka 8.
Pořádně prozkoumejte přiložený obrázek a snažte se ho rozpitvat tak důkladně, abyste nám mohli napsat, co všechno na něm je.

Pokračujte po schodech nahoru. Po vaší levé ruce se před Vámi na kopci objeví gotický kostel sv. Apolináře, který byl založen Karlem IV. v polovině 14. století. Cestou míjíte také sérii laviček.

Úkol 9.
Prozkoumejte lavičky, a až naleznete první váček s dukáty, zanechte pátrání a pokračujte v cestě (opět spoléháme na váš smysl pro fair play ? váčků je tolik, kolik je družinek, tak prosím nehamouněte a myslete na své kolegy ? taky musí z něčeho žít).

Vyjděte po schodech až nahoru a pokračujte na křižovatku ulic Apolinářské a Viničné. Dejte se rovně Viničnou ulicí 350 m až ke křižovatce s Kateřinskou. Napravo je ve zdi vchod do zahrady fakultní nemocnice. Je-li otevřeno, vejděte - před sebou uvidíte barokní kostel, jehož štíhlá věž se zachovala z původního gotického chrámu založeného Karlem IV. v roce 1355. (Pokud je zahrada uzavřena, což asi je, přejděte v ulici Viničné na druhý chodník a přes zeď zahrady je zmíněný kostel i s věží vidět).

Otázka 10.
Jak se tento kostel jmenuje?

Vyjděte zpět ze zahrady (pokud jste samozřejmě vešli dovnitř) a pokračujte mírně vlevo po přechodu do ulice U nemocnice. Po 150 m uvidíte po pravé ruce Anatomický ústav.

Otázka 11.
Jaké erbovní znamení má tento ústav? Snažte se být co nejkonkrétnější.

Pokračujte dále ulicí U nemocnice. Po 200 m se octnete na největším náměstí v Praze, na Karlově náměstí.

Otázka 12.
Jaký byl název tohoto náměstí v době, kdy ho Karel IV. ?založil??

Úkol 13.
Zjistěte (můžete odkrokovat) délku Karlova náměstí od Růžového domu po Vaší levici až k Novoměstské radnici na druhém konci náměstí. Délku náměstí ale uveďte v dobových mírách (pražský loket nebo sáh, 1 sáh = 3 pražské lokte; pokud Vám Karlovy míry dělají potíže, zkuste v cíli poprosit (nejlépe pomocí dukátů) organizátory, možná vám s převodem pomohou).

Úkol 14.
Na Karlově náměstí je mnoho soch slavných lidí (to sice za Karla ještě nebylo, ale dejme tomu, že to tušil). Karla jako jeho zakladatele samozřejmě rmoutí, že tam chybí ta jeho. Vysochat sochu ale není jen tak ? je k tomu potřeba nějaký návrh. Ten vám musí nakreslit někdo z kolemjdoucích. Čili úkol zní: donutit (po dobrém) někoho z pocestných, aby vám nakreslil návrh na pomník pro Karla IV. Hodnotit budeme provedení a samozřejmě věrnost podoby :o) (věříme vám, že nebudete švindlovat!).

Pokud nestojíte před Novoměstskou radnicí, tak k ní dojděte a pořádně si ji prohlédněte.

Otázka 15.
Myslíte, že se tato radnice začala stavět ještě za života Karla IV.? Pokuste se odhadnout, jak vysoká je její věž.

Od radnice pokračujte vlevo 200 m až ke Spálené ulici. Přejděte na druhý chodník (přechod je cca 20 m po vaší levé ruce) a zahněte doprava. Po 50 m zahněte doleva do Myslíkovy ulice. V té dlouho nepobudete ? cca po 20 m zahněte doprava do Černé ulice. V této ulici vás čeká malé intermezzo spojené s občerstvením. Intermezzo se bude konat asi v polovině Černé ulice po levé straně v kavárně Marathon. Prozatím nebudeme kontrolovat žádné otázky ani úkoly, tak se nebojte vstoupit.

Jste-li důkladně občerstveni a osvěženi, vyjděte z hospůdky a jděte až na konec Černé ulice. Tam zahněte doprava a pokračujte ulicí Opatovickou, která po 20 m zahýbá prudce doleva.

Otázka 16.
V Opatovické ulici hledejte kostru zvířete (ne na zemi! i kdyby tam nějaká byla, nepočítá se!) a spočítejte, kolik má žeber.

Po dalších 40 m zahněte do ulice V Jirchářích. Po levici máte gotický kostel Sv. Michala v Jirchářích z poloviny 14. století. Po 50 m zahněte doprava do ulice Voršilské. Na domě před vámi s č.p. 1 je socha muže.

Otázka 17.
O kohopak jde a jaképak měl tento muž postavení za vlády Karla IV.? Co sídlí v tomto domě nyní?

Pokračujte Voršilskou ulicí dalších 150 m až k ulici Národní. Přejděte ulici (snažte se bez úhony prokličkovat mezi auty a tramvajemi) a pokračujte do ulice Karoliny Světlé.

Úkol 18.
Hledejte v ulici Karoliny Světlé symbol českého státu a co nejkonkrétněji napište, co to je a kde to je.

Běžte ulicí Karoliny Světlé 40 m rovně, poté mírně doleva, opět 50 m rovně a poté mírně doprava (stále jste v ulici K. Světlé, hodně se kroutí). Po dalších 50 m se po Vaší pravé ruce objeví jedna z pražských rotund (nejstarších církevních památek na našem území).

Úkol 19.
Zkuste zjistit (nebo odhadnout), kolik se v Praze nachází rotund, jak se jmenují a kde bychom je nalezli.

Úkol 20.
V této rotundě straší chlupatý duch (důkazem toho je malebná hospůdka stejného jména hned vedle rotundy ? bohužel dočasně zavřená). Když kousek poodejdete, určitě ho uvidíte lítat ve zvoničce. Za jeho fotografii získáte 100 bonusových bodů! Jinak nám bude stačit i jeho portrét (za jeho autoportrét je také 100 bodů!).

Pokračujte vlevo 30 m Konviktskou ulicí, zahněte doprava do Divadelní ulice a po 40 m zahněte doleva do ulice Betlémské. Po dalších 20 m jste na Smetanově nábřeží.

Otázka 21.
Po cestě u domu č.p. 22 uvidíte na spodní části balkonu reliéfy. Pokuste se spočítat, kolik je na tomto reliéfu zvířat (nejlepší bude, když je vyjmenujete).

U Smetanova nábřeží se dejte doprava (všimněte si překrásného výhledu na Hradčany přes Karlův most) a po 100 m budete mít po levé ruce vysokou věž.

Otázka 22.
Pokuste se zjistit, jak se tato věž jmenuje a ve kterém roce byla postavena. Na budově nalevo od věže můžete vidět dvě šelmy, které mezi sebou něco drží, poznáte, co to je?

Napravo od věže je budova Karlových lázní.

Úkol 23.
Na tomto místě uspořádejte minianketu s kolemjdoucími na téma Čím a jak se myl Karel IV. Stačí odpovědi 3 účastníků (za cizojazyčné odpovědi od turistů je zvláštní bonus!) (znovu apelujeme na poctivost)

Projděte okolo lázní na Křížovnické náměstí (100 m).

Jestlipak víte, že poblíž těchto lázní se vynořuje novověké strašidlo ? nerozvážný mladík, který si bez dovolení majitele vypůjčil kostitřas, sjel na něm do Vltavy a utopil se? Teď nemá pokoj a touží vrátit kolo jeho majiteli.

Přímo před Vámi stojí kostel Sv. Františka Sarafinského.

Úkol 24.
Na nároží tohoto kostela je najdete kousek chodníku dlážděného nepravidelnými plochými kameny. Jsou to poslední zbytky středověké dlažby (tedy zase něco, v čem má prsty velký Karel), která se dochovala pouze zde. Kolik je v této dlažbě kamenů (počítáme i ty nejmenší kamínky)?

Pár metrů od kostela je pomník císaře Karla IV. Na podstavci jsou alegorie (symbolické sochy) čtyř univerzitních fakult UK. Poznáváte je? Možná by vám mohly zpětně pomoci s otázkou č. 4. Od pomníku se vydejte k Staroměstské mostecké věži a vstupte na Karlův most. Karlův most je samozřejmě zlatý hřeb dnešní výpravy, tak vás musíme řádně proklepnout?

Otázka 25.
Víte, jak se jmenoval Karlův most v minulosti? (poradíme Vám, měl ještě dvě jména.) Víte, jak se jmenoval most, který stál dříve na místě dnešního Karlova mostu? Všimli jste si někdy, že Karlův most není postaven rovně, ale do oblouku? Víte, proč tomu tak je?

Úkol 26.
Spočítejte, kolik má Karlův most mostních oblouků.

Hned za věží přejděte vpravo ke kamennému zábradlí. V nábřežní zdi je značně zvětralá reliéfní hlava ?Bradáče?. Pokud ji nemůžete nalézt, pomůže vám nově umístěná vodoměrná tyč. Bradáč je přibližně dva metry po proudu v dolní části nábřežní zdi.

Otázka 27.
Dokážete přijít na to, k čemu uvedený ?Bradáč? sloužil?

Pokračujte dále po Karlově mostě a prohlížejte si barokní sochy a sousoší, kterých je na mostě rovných 30. Výjimečně se na ně nezeptáme, a to proto, že byly na most přidány až počátkem 18. století. Původně byl na celém Karlově mostě jen jeden dřevěný kříž.

Úkol 28.
Asi v polovině mostu (za 6 sochou) můžete po pravé straně v horní ploše zábradlí objevit zlatě se tvářící dvojitý kříž. Tento kříž je kouzelný ? splní vám jakékoliv přání. Položte na něho levou ruku a pravou nohou si stoupněte na zlatý čudlík v dlažbě mostu (je zhruba 50 cm napravo od kříže). V duchu vyslovte své přání (v žádném případě nahlas!) a můžete se těšit na splnění (máme to vyzkoušené).

Pokračujte dále po mostě. Na břehu stojí nalevo od mostu socha muže.

Otázka 29.
Kdopak je tento muž? Jaké má u sebe zvíře? Proč ho má u sebe?

Stavitel mostu se údajně při stavbě spřáhl s čertem, aby most mohl být dokončen. Výměnou si ďábel vyžádal život prvního člověka, který most přejde. Byla to však žena stavitele, která čekala dítě. Nekřtěňátko zemřelo spolu s ní. Od té doby se zjevovalo na mostě, až ho jeden noční chodec s dobrým srdcem křesťansky pozdravil, a tím vysvobodil.

Ke Karlovu mostu se váže ještě jedna zajímavost. Ve středověku se hodně dalo na magii čísel, a tak prý byl most založen v přesně určenou minutu. Stalo se to roku 1357, dne 9.7. v 5 hod 31 minut. Podívejte se na všechna čísla pěkně za sebou a určitě si okamžik založení mostu budete pamatovat.

Dojděte po mostě až k Malostranským mosteckým věžím. Pozorně se rozhlédněte a porovnejte směr, z kterého jste přišli po mostě, a ?nasměrování? Malostranských mosteckých věží. Není Vám nic podezřelé? Ještě prozradíme, že věž, u které stojíte, tu byla dříve než Karlův most. (Možná, že Vám to pomůže s některou z předchozích otázek.)

Otázka 30.
Jistě jste si všimli, že Malostranské mostecké věže se skládají ze dvou samostatných věží. Která je podle Vás starší, nižší nebo ta vyšší? Myslíte, že byste na Malostranských mosteckých věžích mohli najít nějaké domácí zvíře?

Projděte do ulice Mostecké a běžte 250 m až k Malostranskému náměstí. Zahněte doprava a přejděte po přechodu přes silnici a poté i přes tramvajové koleje. Pokračujte okolo kavárny po vaší levé ruce až k další budově s názvem ?Zemský Dům? s č.p. 25. V 17. a 18. století se tento dům nazýval jezuický profesní dům a z této doby je i překrásný erb nad vraty. V dnešní době zde sídlí jedna z fakult UK.

Otázka 31.
Ke které fakultě UK zmíněná budova patří?

Pokračujte podél budovy fakulty UK a na konci zahněte doleva a dejte se Nerudovou ulicí do mírného kopce.

Úkol 32.
Poslední úkol bude trochu z jiného soudku? Blíží se nám Mikuláš, tak se vás zeptáme na pár detailů. Určitě už jste několikrát za svůj život potkali čerta (někteří hodně zblízka), takže pro vás nebude těžké přijít na to, na které noze má kopýtko, kolik má zubů a jestli má chlupy v nose (ptáme se na to záměrně v této ulici, protože tu můžete najít velkou nápovědu?).

Přibližně po 250 m zahněte prudce doleva do průchodu (Nerudova ulice č.p. 13). Propleťte se průchodem až k Všebaráčnické rychtě a račte vstoupit do šenku. Právě skončilo Vaše putování.

Ty, kteří už tuší, že jejich výsledek nebude valný, si dovolujeme upozornit na šibenici hned vedle vchodu do krčmy?


Odpovědi:

 1. Švejk se na konci války plánuje sejít se svými kamarády v hospodě ?U Kalicha?.
 2. Je to nemocnice (porodnice) ?U Apolináře? a narodila se tu Pavla.
 3. Patří k Matematicko-fyzikální fakultě. Namísto ? se musí doplnit číslo 19.
  Správná rovnice je
 4. Kostel P. Marie a Karla Velikého byl postaven roku 1350 a leží v nadmořské výšce 230 m.n.m. Na pergamenu jsou tyto původní fakulty: teologická obrázek s křížem), právnická (váhy), lékařská (had v míse) a artistická (to, co zbylo) (dnes filozofická).
 5. Tato jména patří slavným fyzikům.
 6. Schodů je 113.
 7. Správně jsou odpovědi a, f, g. Nautilus pompilius je Loděnka hlubinná. Anopheles maculipennis je komár. Odobenus roamarus je Mrož lední.
 8. -------
 9. -------
 10. Je to kostel sv. Kateřiny.
 11. Na erbovním znamení je kormorán (možné je uznat i volavku a pelikána).
 12. Toto náměstí se původně jmenovalo Dobytčí trh.
 13. Délka Karlova náměstí je cca 833 pražských loktů, což je 277 sáhů (asi 500 m).
 14. -----
 15. Ano, začala. Karel IV. zemřel v roce 1378 a radnice se začala stavět v roce 1377. Věž je vysoká 55 m.
 16. Je to velryba a má 6 párů žeber.
 17. Socha znázorňuje Arnošta z Pardubic, prvního pražského arcibiskupa. Dnes v této budově sídlí univerzitní kolej a menza Arnošta z Pardubic.
 18. Na domu s č.p. 2 je dvouocasý lev.
 19. V Praze se nacházejí 4 rotundy: rotunda Nalezení sv. kříže (nedaleko od Smetanova nábřeží), rotunda sv. Jiří (Přední Kopanina), rotunda sv. Longina (Nové město, ulice Na Rybníčku) a rotunda sv. Martina (Vyšehrad).
 20. ------
 21. V reliéfu jsou 3 zvířata: pavouk, pták a veverka.
 22. Jde o Staroměstskou vodárenskou věž, postavenou v roce 1489, která patří k nejstarším vodárenským věžím v Evropě. Šelmy mezi sebou drží mlýnské kolo (obě budovy po bocích vodárenské věže jsou budovy staroměstských mlýnů).
 23. ------
 24. V dlažbě je 120 až 130 kamenů.
 25. Nejdříve se jmenoval Kamenný, pak Pražský a teprve od roku 1780 Karlův. Původní most se jmenoval Juditin a byl postaven za vlády Vladislava II. Když byl Karlův most stavěn, musel se jeho stavitel Petr Parléř vyhnout zbytkům původního Juditina mostu. Vyřešil to šalamounsky, postavil most do mírného oblouku.
 26. Most má 15 mostních oblouků.
 27. Podle Bradáče ve středověku zjišťovali výšku vody ve Vltavě. Když mu byla voda po bradu, hrozila Praze povodeň.
 28. ----
 29. Je to Bruncvík a u sebe má lva. Dle pověsti byl Bruncvík český kníže, který se do světa vypravil s cílem vykonat velké činy, a tím si změnit svůj nepříliš povedený erb. Při cestách po cizích zemích se mu podařilo zachránit lva, který se stal jeho nerozlučným přítelem. Když se Bruncvík vrátil do Čech, dostal lva i na erb (prý se odtud dostal i na český znak, ale kdo ví.....). O Bruncvíkovi, jeho meči a jeho lvu je možné nalézt i jiné pověsti, přečtěte si je, jsou zajímavé.
 30. Starší věž je ta nižší. Je románského původu z počátku 12. století. Vyšší věž je gotická ze 14. století. Na Malostranských mosteckých věžích je možné najít 1 kus hovězího dobytka.
 31. Je to budova Matematicko-fyzikální fakulty UK.
 32. Čert má kopyto na levé noze, v nose chlupy má a v puse mu zbyly už jenom dva zuby.

Venku V hospodě

další akce
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional