Výlet po Praze

21.1.2001 - podchody Starého Města

Startovní listina

Posádka ve složení:

Od startu pokračujte Jakubskou ulicí a druhou odbočkou vlevo zahněte do Templové ulice. Projděte pasáží na konci ulice a jste v Celetné ulici. Po vaší pravé ruce je ?Dům U Černé Matky Boží? (čp.569).

Otázka 1.
V jakém slohu byl postaven ?Dům U Černé Matky Boží? (jako 1. v Evropě)? (nápovědou může být stálá expozice v tomto domě)

Pokračujte Celetnou ulicí směrem k Staroměstskému náměstí a v čp. 17 zahněte doprava do pasáže U pavouka, projděte pasáží a pokračujte Malou Štupartskou až k průchodu doleva do Ungeltu.

Otázka 2.
Jak se jmenuje kostel, který se nachází vpravo před vámi?

Nejznámější místní pověst vypráví o zloději, který chtěl ukrást šperky a korunu ze sochy Panny Marie na postranním oltáři. Schoval se ve zpovědnici a nechal se v kostele zavřít. V noci vystoupil na oltář a sáhl na drahocennou korunku. Ale jakmile se jí dotkl, jeho ruka zůstala jako přimrazena, nemohl ji odtrhnout, začala tuhnout a odumírat až k lokti. Tak ho ráno našli. Ruku mu museli useknout, teprve potom od sochy odpadla. Dodnes visí v kostele pro výstrahu (je-li otevřen, najdete hned po vstupu do kostela na stěně vpravo).

Vejděte do Ungeltu.

Otázka 3.
Co bylo ve středověku na místě dnešního Ungeltu?

Otázka 4.
V tomto dvoře najděte na domech 4 vyobrazení zvířat a vypište je (dekorace výloh se nepočítají).

Vyjděte z Ungeltu do Týnské uličky, před Týnským chrámem zahněte doleva a pokračujte až k Celetné ulici. V této ulici najděte dům čp. 12a vejděte do pasáže.

Úkol 5.
Přineste co nejvíce razítek z obchodů z této pasáže.

Na konci pasáže zahněte doprava a vraťte se do Celetné ulice. Pokračujte vlevo až na Staroměstské náměstí.

Otázka 6.
Která domovní znamení jste potkali na cestě od Hrzánské pasáže na Staroměstské náměstí?

Na Staroměstském náměstí pokračujte podél bloku domů po vaší levici a v čp. 20 vejděte do pasáže. Projděte mřížemi a na konci zahněte doprava, projděte skleněná vrata - jste v Železné ulici. Dejte se vpravo směrem ke Staroměstskému náměstí a po cca 30 metrech zabočte doleva do Kožné ulice.

Otázka 7.
Napište číslo popisné domu v Kožné ulici, který se jmenuje ?U dvou zlatých medvědů? (je to renesanční dům a podle pověsti zde ústily všechny podzemní chodby ve staré Praze).

Vraťte se v Kožné ulici k domu s čp. 5 (reklama na pivo Samson) a vejděte do pasáže, kterou se dostanete do Melantrichovy ulice. Zde se dejte vlevo a po 30 metrech zahněte vpravo průchodem do Michalské ulice.

Otázka 8.
Po vaší pravé ruce můžete v této ulici vidět bývalý kostel. Jak se jmenoval a kdo zde kázal v letech 1400 až 1402?

Pokračujte Michalskou ulicí, minete po vaší pravé ruce průchod do pasáže, železná mřížová vrata a v domě čp. 19 vejděte (vpravo) do pasáže zvané Železná vrata a projděte jí do Jilské ulice.

Otázka 9.
Na průčelí domu v Jilské ulici 18 se nachází dnes již nečitelné domovní znamení, na kterém byl vyobrazen Samson. Kdo to byl?

Po východu z pasáže se dejte vpravo směrem k Staroměstskému náměstí a po 40 metrech zatočte doleva do Jalovcové ulice, pokračujte až k Husově ulici a za ní pokračujte Řetězovou.

Otázka 10.
Všimněte si patníků podél domů v Řetězové ulici, k čemu asi dříve sloužily? Na domě na rohu Řetězové a Husovy ulice je malá soška, koho představuje? 50 metrů vlevo od Vás je kostel, napište jeho jméno.

Pokračujte rovně Řetězovou ulicí až k Liliové ulici. Před vámi na rohu s Anenskou ulicí je kostel Svaté Anny s klášterem. U tohoto kostela se každý pátek o půlnoci zjevuje jedno z nejvýraznějších staršidel - bezhlavý templářský rytíř. V řádovém rouchu jede s hlavou v podpaží na koni, jemuž srší oheň z nozder.

Úkol 11.
Donuťte 3 kolemjdoucí, aby Vám nakreslili bezhlavého rytíře. (Věříme Vám, že nebudete podvádět)

Pokračujte rovně Anenskou ulicí asi 50 metrů a vejděte vpravo do pasáže v čp. 9..

Úkol 12.
V této pasáži u Muzea loutkářské kultury jsou schody dolů. Vpravo dole na dveřích je nápis, opište ho.

Projděte touto pasáží a dostanete se do Karlovy ulice. Dejte se doleva a pokračujte k domu čp. 10, projděte pasáží a vyjdete opět v Anenské ulici. Pokračujte vpravo až na Anenské náměstí.

Otázka 13.
Jaké divadlo se nachází na Anenském náměstí? Kdo v něm působil jako jevištní technik, asistent režie a dramaturg?

Z Anenské č. 3 projdeme nově upraveným průchodem přes dvůr s krásnými arkádami

Otázka 14.
Kolik arkádových oblouků jste napočítali?

Otázka 15.
V této pasáži se nachází pamětní deska. Kdo je na ní? Kdo to byl?

Projděte pasáží do Karlovy ulice, dejte se doleva a v čp. 2 projděte do dvora.

Otázka 16.
Na dvoře Coloredo-Manfeldského paláce se nachází kašna se sochou. Čí je to socha? Kdo to byl?

Vraťte se zpátky do Karlovy ulice a dejte se doprava. Asi po 150 metrech se od Karlovy ulice odděluje ulice Seminářská. Rohový dům se jmenuje U zlaté studně.

Otázka 17.
Proč si myslíte, že se tento dům jmenuje ?U zlaté studně??

Vejděte do Seminářské. Asi po 20 metrech najdete vpravo nejužší dům v Praze.

Otázka 18.
Jak je široký?

Kolem půlnoci tu prý můžeme spatřit šíleného holiče, jak pobíhá s břitvou. Za života mu nestačily peníze, které si vydělal na dvoře Rudolfa II, začal se věnovat alchymii a postupně přivedl svou rodinu na mizinu. Nakonec se ze všeho pomátl a teď prosí kolemjdoucí, aby se od něho nechali oholit, čímž by ho vysvobodili. Kdybyste ho náhodou potkali, tak se slitujte...

Seminářskou ulicí projděte až na Mariánské náměstí.

Otázka 19.
Vpravo, kousek od rohu s Husovou ulicí, je socha. Pražané ji většinou znají pod jménem Terezka. Jaké je ale její pravé jméno? O 30 metrů dále, na rohu s Linhartskou ulicí, je socha s hebrejským nápisem. Kdo je na ní zobrazen? (pomůcka: je to jeden slavný rabbi)

Vstupte do budovy Městské knihovny, pokud možno rovnou do bufetu. Tam vyhledejte některého z organizátorů a vyžádejte si další instrukce. Po občerstvení se vraťte k Linhartské ulici, projděte jí a na konci se dejte doprava. Dojdete na Malé náměstí s krásnou kašnou.

Otázka 20.
Napište všechna domovní znamení, která naleznete na domech na Malém náměstí.

Z Malého náměstí projděte k náměstí Staroměstskému. Vlevo minete dům s krásnou renesanční fasádou s figurální sgrafitovou výzdobou.

Otázka 21.
Jak se tento dům jmenuje ?

Pokračujte k orloji na Staroměstské radnici.

Otázka 22.
Kdo namaloval kalendárium, nacházející se v dolní části Staroměstského orloje? Kolik apoštolů jezdí v Staroměstském orloji? V jakém století byla založena Staroměstská radnice?

Obejděte orloj a na dlažbě před východním průčelím radnice najdete 27 bílých křížů.

Otázka 23.
Co znamená těchto 27 křížů na zemi před radnicí?

Otázka 24.
Uprostřed náměstí před Husovým pomníkem najdete na dlažbě zajímavost. Co to je a kam směřuje její hrot?

Otázka 25.
Na střeše jednoho z domů mezi Pařížskou a Dlouhou ulicí je socha hasiče i s hadicí. Jaké je popisné číslo tohoto domu?

Dominantou náměstí je Týnský chrám.

Otázka 26.
Komu je tento chrám zasvěcen?

Otázka 27.
Kdo je v chrámu pohřben?

Na zvon ve věži prý chodí občas vyzvánět jeptiška, bývalá šlechtična, která byla valmi zlá a panovačná. Jednou večer se její služka modlila a neuposlechla ihned rozkazu své paní. Šlechtičnu to tak rozčílilo, že dívku uškrtila. Hrozný skutek však přece jen probudil její svědomí, rozdala své bohatství chudým, věnovala chrámu nový zvon a vstoupila do kláštera.

Dalším staršidlem je Sněžibaba, která se u chrámu objevuje, když začne sněžit. Byla to žena kostelníka. Jednou, když o­nemocněl, měla za něj převzít povinnosti a také zamést sníh před kostelem. Z lenosti to neudělala a farář přicházející na mši uklouzl, nachladil se a zemřel. Říká se, že se Sněžibaba snaží napravit, co zameškala za svého života.

Tak, a to je konec vašeho bloudění. U Husova pomníku odevzdejte startovní listiny organizátorům a počkejte si na vyhlášení vítězů a poražených.


Odpovědi:

 1. Kubismus
 2. Svatý Jakub
 3. Trh
 4. Medvěd, dvojhlavá orlice, mečoun, lvi
 5. Počet razítek
 6. Černé slunce, bílý lev
 7. Čp. 1
 8. Svatý Michal
 9. Starozákonní silák
 10. Ochrana domů před vozy, socha panny Marie s Ježíšem, svatého Jiljí
 11. Tři bezhlaví rytíři
 12. Nevstupovat
 13. Divadlo Na zábradlí, Václav Havel
 14. 18
 15. Johan Kepler, astronom
 16. Neptun
 17. Ve studni se nalezl poklad
 18. 310 cm
 19. Vltava, rabbi Löw
 20. černý kůň, zlatá koruna, zlatá lilie, slunce, můzy
 21. U minuty
 22. Mánes, 12 apoštolů, v roce 1338
 23. 21.6.1621 bylo na tomto místě popraveno 27 českých pánů
 24. Pražský poledník, na sever
 25. Panně Marii
 26. Tycho de Brahe

další akce
 © Makaroni

Valid HTML 4.0 Transitional